Agda Nilsson

Födelsedatum:1886-09-30
Dödsdatum:1982-11-11
Gravsatt:1982-11-18
Ort:Dalby Borstbindaren 17
Område: 2
Gravnummer:DN 2 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby