Anna Knutsson

Födelsedatum:1850-05-05
Dödsdatum:1938-12-31
Gravsatt:1939-01-09
Ort:Dalby
Område: 2
Gravnummer:DN 2 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby