Kerstin Knutsson

Födelsedatum:1888-05-07
Dödsdatum:1948-10-12
Gravsatt:1948-10-21
Område: 2
Gravnummer:DN 2 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby