Sofia Knutsson

Födelsedatum:1874-06-11
Dödsdatum:1932-06-23
Gravsatt:1932-06-29
Område: 2
Gravnummer:DN 2 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby