Nils Knutsson

Födelsedatum:1849-01-05
Dödsdatum:1938-07-30
Gravsatt:1938-08-06
Ort:Dalby Ö Mölla
Område: 2
Gravnummer:DN 2 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby