Evy C Christensson

Födelsedatum:1906-03-14
Dödsdatum:1988-02-07
Gravsatt:1988-03-05
Ort:Dalby Krokusen 1
Område: 3
Gravnummer:DN 3 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby