Per Christensson

Födelsedatum:1868-05-28
Dödsdatum:1934-08-29
Gravsatt:1934-09-04
Ort:Dalby 31
Område: 3
Gravnummer:DN 3 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby