Hanna Christensson

Födelsedatum:1869-07-05
Dödsdatum:1924-05-15
Gravsatt:1924-05-22
Ort:Dalby
Område: 3
Gravnummer:DN 3 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby