Gotthard Christensson

Födelsedatum:1894-11-18
Dödsdatum:1971-08-21
Gravsatt:1971-09-04
Ort:Dalby 31
Område: 3
Gravnummer:DN 3 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby