Per-Emil Christensson

Födelsedatum:1898-08-19
Dödsdatum:1937-12-01
Gravsatt:1937-12-05
Ort:Hällestad Vasalund
Område: 3
Gravnummer:DN 3 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby