Beda Roth

Födelsedatum:1891-02-26
Dödsdatum:1971-03-12
Gravsatt:1971-07-07
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 045

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se