Sten Christer Waldestål

Födelsedatum:1948-03-28
Dödsdatum:2012-12-25
Gravsatt:2013-04-23
Ort:Sandviken
Område: U
Gravnummer:1 U 045

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se