Johan Jansson

Födelsedatum:1883-06-20
Dödsdatum:1967-06-29
Gravsatt:1967-07-15
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 045

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se