Rune Jansson

Födelsedatum:1925-06-25
Dödsdatum:1985-06-30
Gravsatt:1985-07-19
Ort:Sandviken
Område: U
Gravnummer:1 U 045

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se