Rut Frideborg Waldestål

Födelsedatum:1921-04-02
Dödsdatum:1999-07-21
Gravsatt:1999-09-17
Ort:Sandviken
Område: U
Gravnummer:1 U 045

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se